spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileNiedziela,  14 KwietniaImieniny obchodzą:  Julianna, Justyn, Maria, Walerian  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Z OSTATNIEJ CHWILI...
PONAD 4 MLN ZŁ NA PRZEBUDOWĘ DRÓG, KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ I EKOLOGICZNE OŚWIETLENIE NA OSIEDLU DOMKÓW
Ponad 4,2 mln zł. inwestujemy w Pszennie na przebudowę dróg na osiedlach domków jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. 89 nowych punkt&o...
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 - TAK GŁOSOWAŁA GMINA ŚWIDNICA
Oficjalne wyniki I tury wyborów samorządowych 2024 poznamy, zgodnie z przewidywaniami przewodniczącego PKW, najpóźniej w środę. Jak głosowała gmina Świdnica? Liczba uprawnionych do głoso...
22 KWIETNIA RUSZA NABÓR WNIOSKÓW W GMINNYM PROGRAMIE DOTUJĄCYM WYMIANĘ "KOPCIUCHÓW"
WÓJT GMINY ŚWIDNICA ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w ni...
VADEMECUM WYBORCZE W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH
Wybory samorządowe w Polsce odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Tam, gdzie potrzebna będzie druga tura, zostanie ona przeprowadzona 21 kwietnia. W obu przypadkach lokale wyborcze będą otwarte od godzi...
NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO UTYLIZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE G.ŚWIDNICA
WÓJT GMINY ŚWIDNICA ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest w terminie od 2 kwietnia 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r. Dofinansowan...
WAŻNY KOMUNIKAT. ZOSTAJĄ WZNOWIONE PRACE NA DRODZE KRAJOWEJ NR 35 ODCINEK: PSZENNO MARCINOWICE
W dniu 06.03.2024 r. Wykonawca zadania pn. „Remont drogi krajowej nr 35 na odcinku Pszenno - Marcinowice w km 50+443 – 52+000”, tj. firma EUROVIA Polska S.A. ul. Irysowa 1, 55-040 Ko...
RUSZA NABÓR DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH
Z dniem 1 marca 2024 rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Świdn...
WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW BOJANIC, KRZYŻOWEJ, MAKOWIC I MIŁOCHOWA
Starosta Świdnicki zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: Bojanice, Krzyżowa, Makowice, Miłochó...
STARTUJE NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE I SZCZELNE ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE
Wójt Gminy Świdnica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w terminie od 19 lu...
DO 30 KWIETNIA GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJMUJE WNIOSKI O DODATEK OSŁONOWY
Dodatek osłonowy to jednorazowa pomoc finansowa, którego celem jest częściowe zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Wnioski o wypłatę dodatku należy...
ROZLICZ PIT TAM GDZIE MIESZKASZ ZACHĘCA ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Początek roku to czas na rozliczenie deklaracji podatkowych PIT. Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do skarbu państwa, duża jego część zostaje przekazana do gminy, w której został ro...
STAWKI PODATKOWE W 2024 ROKU
Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe stawki podatkowe. Gmina Świdnica oferuje swoim podatnikom możliwość komfortowego złożenia deklaracji podatkowej bez konieczności wizyty w Urzędzie Gminy. Nie ma...
GMINA ŚWIDNICA WDROŻYŁA USŁUGĘ PRZYJAZNE DEKLARACJE
9 największych miast w Polsce korzysta już z usługi PRZYJAZNE DEKLARACJE. Do tego grona dołączyła gmina Świdnica oferując swoim podatnikom możliwość komfortowego złożenia deklaracji podatkowej bez kon...
OGŁOSZENIE O INWENTARYZACJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Wójt Gminy Świdnica informuje o rozpoczęciu od dnia 08 sierpnia 2023 roku, inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy...
PRZYPOMINAMY O ZMIANIE NR KONT BANKOWYCH
Szanowni Państwo, przypominamy iż z dniem 1 września 2022 r. obowiązują nowe numery rachunków bankowych. Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi w przypadku dokonywania pł...
ZAPRASZAMY DO PUNKTU KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"
Planujesz wymianę starego "kopciucha" na ekologiczne źródło ciepła, a może czeka cię termomodernizacja budynku. Sprawdź czy możesz skorzystać z dofinansowania w ramach programu "...
Gmina Świdnica arrow Aktualności arrow STAWKI PODATKOWE W 2024 ROKU
STAWKI PODATKOWE W 2024 ROKU PDF Drukuj E-mail
02 stycznia 2024

Ulotka informacyjna Przyjazne deklaracjeOd 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe stawki podatkowe. Gmina Świdnica oferuje swoim podatnikom możliwość komfortowego złożenia deklaracji podatkowej bez konieczności wizyty w Urzędzie Gminy. Nie ma już konieczności martwienia się o skomplikowane formularze i druki, które często są trudne do zrozumienia dla osób nieobeznanych z procedurami i algorytmami podatkowymi. Dzięki intuicyjnym, przyjaznym deklaracjom użytkownik jest prowadzony krok po kroku przez proces złożenia dokumentu. W rzeczywistości wypełnienie formularza za pomocą usługi zajmuje zaledwie kilka minut.

 
 
 
 

W 2024 r. PODATEK ROLNY wyniesie:

  • 224,075 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q żyta),
  • 448,15 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q żyta).


Podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta wyniosła 89,63 zł za 1 dt.

 

Stawka PODATKU LEŚNEGO na 2024 r. wynosi 72,0346 zł

Podatek rolny oblicza się według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały. Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 327,43 za 1 m3.

 
Stawki PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na 2024 r. wynoszą odpowiednio:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,34 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,71 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,39 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 1,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych /budynki gospodarcze/ - 11,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) garaży - 11,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
g) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 11,17 zł od 1m² powierzchni użytkowej;
 
W 2024 r. stawki PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH obowiązujące na terenie gminy Świdnica wynoszą:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 971,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 635,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 998,00 zł.
2) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
a) dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym z równoważne oraz innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton – 2 077,00 zł,
᠆ nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton – 2 274,00 zł.
b) trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym z równoważne oraz innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton i powyżej 25 ton – 2 866,00 zł,
c) cztery i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton i powyżej 25 ton – 4 303,00 zł.
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
᠆ od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 998,00 zł.
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
a) dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym z równoważne:
᠆ nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 2 077,00 zł,
᠆ powyżej 36 ton – 2 491,00 zł.
b) dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 2 077,00 zł,
᠆ powyżej 36 ton – 3 417,00 zł.
c) trzy i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:
᠆ nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 3 134,00 zł,
᠆ powyżej 36 ton – 3 134,00 zł.
d) trzy i więcej osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 3 134,00 zł,
᠆ powyżej 36 ton – 4 398,00 zł.
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1 731,00 zł,
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 1 902,00 zł.
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:
a) jedna oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym z równoważne oraz innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton – 1 902,00 zł.
b) dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym z równoważne oraz innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 2 346,00 zł,
᠆ powyżej 36 ton – 3 091,00 zł.
c) trzy i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 2 689,00 zł,
᠆ powyżej 36 ton – 2 975,00 zł.
7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 2 722,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 3 440,00 zł
 
Więcej szczegółowych informacji na www.bip.gmina.swidnica.pl

 

Jak działają Przyjazne Deklaracje?
 
 
Przyjazne Deklaracje to pomocna dłoń dla wszystkich podatników i samorządowców. Rozwiązanie pozwala w najprostszy i najszybszy sposób wypełnić deklaracje podatkowe i opłaty lokalne oraz dostarczyć je do Urzędu.
  1. Technologia umożliwia rozliczanie się w prostszy i szybszy sposób niż dotychczas.
  2. Wygenerowane dokumenty możesz wydrukować, wysłać pocztą lub dostarczyć je do Urzędu drogą elektroniczną.
  3. Dzięki inteligentnym algorytmom, deklarację wypełnisz już w 5 minut, bez wychodzenia z domu!
Co zyskujesz dzięki skorzystaniu z kalkulatora deklaracji?
 
 
Wypełniając deklarację w tradycyjny sposób narażasz się na pomyłki, które kosztują wiele nerwów i wyjaśnień. Dzięki kalkulatorowi deklaracji zaoszczędzisz czas i nerwy, a także unikniesz niepotrzebnych odsetek.
 
  • Kalkulator automatycznie dobiera stawki i prawidłowo oblicza wysokość danego podatku.
  • Otrzymasz komplet dokumentów gotowy do złożenia w urzędzie, instrukcję składania dokumentów, dzięki której zrobisz to krok po kroku oraz e-mail z edytowalną wersją deklaracji.
 
 
Komplet dokumentów, który otrzymasz możesz zanieść bezpośrednio do Urzędu lub też przekazać online. By to wykonać internetowo potrzebujesz Profilu Zaufanego, który założysz np. przez swoje konto w banku. Ponadto kalkulator deklaracji zapamiętuje dane na przyszły rok dzięki czemu nie musisz ich wpisywać ponownie za każdym razem.
 
 
Dostarcz deklarację, nie wychodząc z domu!
 
 
Przyjazne Deklaracje umożliwiają składanie formularzy podatkowych drogą elektroniczną za pomocą Profilu Zaufanego i systemu ePUAP. Dzięki temu złożysz deklarację szybko, sprawnie i wygodnie bez konieczności wizyty w urzędzie.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ulotka informacyjna Przyjazne deklaracje
 
 
 
 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica