spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileŚroda,  21 LutegoImieniny obchodzą:  Eleonora, Feliks, Teodor  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Deklaracja dostępności cyfrowej
Deklaracja dostępności cyfrowej PDF Drukuj E-mail
22 września 2020

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Świdnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej umieszczonej i działającej pod adresem http://gmina.swidnica.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 74 852 30 67
Fax: +48 74 852 30 67 wew. 200
E-mail:
Adres korespondencyjny: ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2003-12-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą:

W Urzędzie Gminy Świdnica przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Część zamieszczonych na stronie podmiotowej informacji publicznych, w postaci załączników, nie jest dostępna cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy.
 • Niektóre zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne w postaci załączników mają formę skanów dokumentów (z uwagi na charakter informacji publicznej) i nie są dostępne cyfrowo.
 • Strona nie wypełnia w dużej części Wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanych dla stron interaktywnych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona podmiotowa Urzędu Gminy Świdnica posiada następujące ułatwienia:

 • wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie szukanej treści;
 • mapa strony;
 • możliwość eksportu treści poszczególnych informacji do plików w formacie PDF;
 • wyróżnienie odsyłaczy internetowych oraz adresów e-Mail za pomocą podkreślenia, wyróżnienia kolorem oraz aktywnego focusa po najechaniu myszką lub za pomocą klawiatury.

Planowane jest uruchomienie na początku 2021 roku serwisu internetowego w wersji zgodnej z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. Tab, Shift+Tab, Enter, Backspace, klawiszy strzałek)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Miłkowska - Koordynator ds. Dostępności w Urzędzie Gminy Świdnica
e-mail:
Telefon: 74 852 30 67

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 852 30 67 lub drogą elektroniczną:
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Świdnica przy ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Podjazd dla wózków prowadzący do głównego wejścia do budynku Urzędu.
 2. Obsługa klienta niepełnosprawnego na sali głównej - dostęp poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych od wejścia głównego do budynku Urzędu.
 3. Punkt informacyjny na sali głównej do obsługi klienta.
 4. Komunikacja zewnętrzna za pomocą dzwonka zawieszonego przy podjeździe dla niepełnosprawnych skojarzonego z punktem informacji urzędu, następnie osoba obsługująca informację powiadamiać będzie telefonicznie pracowników merytorycznych urzędu.
 5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego - odpowiednie instrukcja dla pracowników.
 6. Dla osób na wózkach dostępna jest tylko Sala Obsługi Klienta i znajdujący się lewej stronie od głównego wejścia Punkt Informacyjny. Reszta pomieszczeń dostępnych bezpośrednio z Sali Obsługi Klienta oddzielona jest od niej przeszklonymi drzwiami.
 7. Korytarz oraz pomieszczenia na parterze oddzielone są od sali obsługi oszklonymi drzwiami. W budynku nie ma windy.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 10. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewnienie komunikacji w języku migowym - przeszkolony pracownik w puncie informacyjnym na sali obsługi klienta;
 2. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

 

 

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Świdnica prowadzi następujące aplikacje mobilne

 • Aplikacja BLISKO


Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 •  Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodawania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. Przewidywany czas, od którego załączniki graficzne będą zawierać alternatywną treść, to 31 grudnia 2021 r.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 •  Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.
 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica