spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePiątek,  19 KwietniaImieniny obchodzą:  Czesław, Leon, Tymon, Włodzimierz  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Rada Gminy arrow Sesje Rady Gminy VIII kadencji arrow XCII SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA
XCII SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail
11 marca 2024

Baner sesja Rady Gminy ŚwidnicaPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XCII SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA, która odbędzie się w dniu 14.03.2024 r. o godz. 11:00, w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy, przy ul. Bartosza Głowackiego 4.

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie XCII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XCI sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu”;
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na  rok 2024;

2) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie określenia zasad przyznawania diet  sołtysom;

3) w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Gminy Świdnica wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej;

4) zmieniająca uchwałę nr LIV/482/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 stycznia    2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Świdnica;

5) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, za usługi sąsiedzkie oraz w sprawie określenia szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

6) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie  ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników będących członkami Ochotniczych Straży Pożarnych  działających na terenie Gminy Świdnica  uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonujących inne zadania;

7) w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdnica w 2024 r.”;

8) w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Świdnica” – załącznik do wglądu w Biurze Rady;

9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Bojanicach, stanowiącej  działkę nr 224/3 oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na  ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie Gminy Świdnica;

11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Świdnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy” w roku 2024;

12) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Lutomia Górna, stanowiących działki nr 435/40 i 457/3;

13) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Lutomia Dolna, stanowiącej działkę nr 346/3;

14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Górnym, stanowiącej działkę nr 26/1;

15) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Świdnica, stanowiącej działkę nr 223/8 położoną w Bystrzycy Górnej;              

16)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Świdnica, stanowiącej działkę nr 381/1 położoną w Bystrzycy Górnej;

17)  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 195 położoną w Słotwinie, będącej własnością Gminy Świdnica, na rzecz Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

18) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Anny w Grodziszczu;

19) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Mikołaja w Pszennie;

20) w sprawie przystąpienia do zmiany w części  tekstowej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Witoszów Dolny;

21) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica;

22) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Pszenno, gmina Świdnica;

23) w sprawie  nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica” (Pan Gottfried Strömer);

24) uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla Gmin Miejskiej i Wiejskiej Świdnica oraz Gminy Żarów (w skrócie: Projekt PPEK-I)”;

25) w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)”;

26) w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)”.

 

 

  1. Zapytania i interpelacje.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zamknięcie XCII Sesji Rady Gminy Świdnica.
 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica