spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileNiedziela,  14 KwietniaImieniny obchodzą:  Julianna, Justyn, Maria, Walerian  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Sport arrow Historia LZS
ROZLICZ PIT TAM GDZIE MIESZKASZ ZACHĘCA ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PDF Drukuj E-mail
17 stycznia 2024

PodsumowaniePoczątek roku to czas na rozliczenie deklaracji podatkowych PIT. Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do skarbu państwa, duża jego część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony. Dlatego też jak co roku zachęcamy do rozliczeń w gminie Świdnica (wystarczy wskazać GMINĘ WIEJSKĄ ŚWIDNICA jako miejsce zamieszkania, nie trzeba być w niej zameldowanym), dzięki czemu nasze pieniądze wrócą do nas w postaci nowych inwestycji. Jakie ważne zadania zrealizowane zostały w minionym roku, a jakie są w planach na ten, który właśnie się rozpoczyna? Na te i więcej pytań odpowiada Bartłomiej Strózik - zastępca wójta gminy Świdnica.

Rok 2023 był rokiem realizacji zadań inwestycyjnych w ramach kilku programów pomocy finansowej, w tym między innymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wsparcia dla gmin położonych na terenach górskich. Dzięki temu programowi wykonana zastała oczekiwana przez mieszkańców Niegoszowa i Wiśniowej kładka pieszo rowerowa nad rzeką Bystrzycą , (video i zdjęcia pod linkiem: https://tiny.pl/cbtcp), 5 stanic rowerowych (w Wilkowie, Bystrzycy Dolnej, Burkatowie, Bystrzycy Górnej i Lubachowie) system tras MTB oraz singletrack w Bystrzycy Górnej, a z myślą o najmłodszych użytkownikach rowerów – trwa budowa parku umiejętności rowerowych w Lubachowie.

Miniony rok to także inwestowanie w komfort oświaty. Tutaj należy wspomnieć o budowie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Ten nowoczesny obiekt zapewnia możliwość prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego na odpowiednio wysokim poziomie niezbędnym nie tylko dla korekcji częstych wad postaw u dzieci i młodzieży, ale również do upowszechniania roli kultury fizycznej i sportu w życiu dorosłego człowieka. Po godzinach pracy szkoły, sala stanowi zaplecze dla organizacji imprez kulturalno-sportowych nie tylko dla mieszkańców Grodziszcza ale i okolicznych miejscowości.

Wśród zrealizowanych w 2023 roku ważne były także te zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców. To między innymi przebudowa mostu nad rzeką Piławą w Makowicach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), czy budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej wybudowanej przy nowej świetlicy w Gogołowie (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). OSP w Gogołowie odpowiada za zabezpieczenie przeciwpożarowe znacznego obszaru północno-wschodniej części gminy, w tym za Pszenno, największą miejscowość naszej gminy.

Inwestycje równie ważne jak te wspomniane wyżej, to zadania z obszaru ochrony środowiska. W 2023 roku rozpoczęta została budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „EDYCJA TRZECIA-PGR”), wdrożono gminny Program dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych, a także przystąpiono do programów Czyste Powietrze oraz Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), dzięki którym mieszkańcy gminy mogli wymienić wysokoemisyjne źródła ciepła na ekologiczne, a także stolarkę okienną i drzwiową. Rozpoczynamy kolejny rok, a zatem także realizację kolejnych, ważnych dla mieszkańców zadań. Bardzo cieszy nas zaplanowana na 2024 rok budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie, w których znajdą się 32 mieszkania. Obecnie trwa procedura przetargowa. Przed nami także kontynuacja budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie. W rozpoczynającym się roku planujemy również poprawę efektywności energetycznej przedszkola w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15, szkoły podstawowej w Pszennie oraz Szkoły podstawowej w Lutomi Dolnej. Przebudową i modernizacją układu funkcjonalnego objęte zostaną szkoły podstawowej w Grodziszczu i Bystrzycy Górnej (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji). Rozbudowana zostanie infrastruktura sportowo-rekreacyjna i turystyczna , a ściślej mówiąc wybudowana zostanie świetlica w Jagodniku oraz szatnia sportowa na boisku w Lutomi, a także rozbudowane zostaną drogi i szlaki rowerowe łączące naszą gminę z gminami sąsiednimi (Program Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich). To tylko niektóre z zaplanowanych do realizacji zadań. Wciąż czekamy na wyniki naborów wniosków dotyczących innych, gminnych inwestycji. Gminy w Polsce dysponuje dość dużą swobodą w zakresie wydatkowania środków, nie oznacza to jednak możliwości przeznaczenia ich na dowolne przedsięwzięcia. Nadrzędnym celem samorządu jest podnoszenie jakości i komfortu życia mieszkańców. To zaś wiąże się z koniecznością ponoszenia stałych nakładów finansowych na rozbudowę szeroko rozumianej infrastruktury, która prowadzi do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz sprzyja jej rozwojowi społecznemu i gospodarczemu. Co więcej, inwestowanie jest możliwe dopiero po zabezpieczeniu przez gminę środków niezbędnych na pokrycie wydatków bieżących. Inwestycje są koniecznym warunkiem rozwoju, jednak samorządy w Polsce dysponują środkami, których wysokość jest wielokrotnie niższa niż realne potrzeby w tym zakresie. Racjonalne i efektywne ponoszenie nakładów majątkowych wymaga zatem opracowania i wdrożenia wieloletnich planów inwestycyjnych, które będą realnie odpowiadały zmiennym w czasie potrzebom mieszkańców. Podstawowym dokumentem dającym odpowiedź na pytania „gdzie zmierzamy?” i „jak daleko od celu jesteśmy?” jest strategia rozwoju gminy. Naszą strategię rozwoju opracowaliśmy w ścisłej współpracy z mieszkaniami i konsekwentnie ją realizujemy.

Abyśmy nadal mogli skutecznie rozwijać naszą gminę – rozliczając deklarację PIT w Urzędzie Skarbowym w Świdnicy prosimy o zaznaczenie gminy wiejskiej Świdnica jako miejsce zamieszkania. Dziękujemy!

 

 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica