spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileNiedziela,  14 KwietniaImieniny obchodzą:  Julianna, Justyn, Maria, Walerian  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Sport arrow Historia LZS
STAWKI PODATKOWE W 2024 ROKU PDF Drukuj E-mail
02 stycznia 2024

Ulotka informacyjna Przyjazne deklaracjeOd 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe stawki podatkowe. Gmina Świdnica oferuje swoim podatnikom możliwość komfortowego złożenia deklaracji podatkowej bez konieczności wizyty w Urzędzie Gminy. Nie ma już konieczności martwienia się o skomplikowane formularze i druki, które często są trudne do zrozumienia dla osób nieobeznanych z procedurami i algorytmami podatkowymi. Dzięki intuicyjnym, przyjaznym deklaracjom użytkownik jest prowadzony krok po kroku przez proces złożenia dokumentu. W rzeczywistości wypełnienie formularza za pomocą usługi zajmuje zaledwie kilka minut.

 
 
 
 

W 2024 r. PODATEK ROLNY wyniesie:

  • 224,075 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q żyta),
  • 448,15 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q żyta).


Podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta wyniosła 89,63 zł za 1 dt.

 

Stawka PODATKU LEŚNEGO na 2024 r. wynosi 72,0346 zł

Podatek rolny oblicza się według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały. Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 327,43 za 1 m3.

 
Stawki PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na 2024 r. wynoszą odpowiednio:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,34 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,71 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,39 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 1,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych /budynki gospodarcze/ - 11,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) garaży - 11,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
g) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 11,17 zł od 1m² powierzchni użytkowej;
 
W 2024 r. stawki PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH obowiązujące na terenie gminy Świdnica wynoszą:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 971,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 635,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 998,00 zł.
2) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
a) dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym z równoważne oraz innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton – 2 077,00 zł,
᠆ nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton – 2 274,00 zł.
b) trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym z równoważne oraz innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton i powyżej 25 ton – 2 866,00 zł,
c) cztery i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton i powyżej 25 ton – 4 303,00 zł.
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
᠆ od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 998,00 zł.
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
a) dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym z równoważne:
᠆ nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 2 077,00 zł,
᠆ powyżej 36 ton – 2 491,00 zł.
b) dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 2 077,00 zł,
᠆ powyżej 36 ton – 3 417,00 zł.
c) trzy i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:
᠆ nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 3 134,00 zł,
᠆ powyżej 36 ton – 3 134,00 zł.
d) trzy i więcej osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 3 134,00 zł,
᠆ powyżej 36 ton – 4 398,00 zł.
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1 731,00 zł,
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 1 902,00 zł.
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:
a) jedna oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym z równoważne oraz innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton – 1 902,00 zł.
b) dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym z równoważne oraz innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 2 346,00 zł,
᠆ powyżej 36 ton – 3 091,00 zł.
c) trzy i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszenia:
᠆ nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 2 689,00 zł,
᠆ powyżej 36 ton – 2 975,00 zł.
7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 2 722,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 3 440,00 zł
 
Więcej szczegółowych informacji na www.bip.gmina.swidnica.pl

 

Jak działają Przyjazne Deklaracje?
 
 
Przyjazne Deklaracje to pomocna dłoń dla wszystkich podatników i samorządowców. Rozwiązanie pozwala w najprostszy i najszybszy sposób wypełnić deklaracje podatkowe i opłaty lokalne oraz dostarczyć je do Urzędu.
  1. Technologia umożliwia rozliczanie się w prostszy i szybszy sposób niż dotychczas.
  2. Wygenerowane dokumenty możesz wydrukować, wysłać pocztą lub dostarczyć je do Urzędu drogą elektroniczną.
  3. Dzięki inteligentnym algorytmom, deklarację wypełnisz już w 5 minut, bez wychodzenia z domu!
Co zyskujesz dzięki skorzystaniu z kalkulatora deklaracji?
 
 
Wypełniając deklarację w tradycyjny sposób narażasz się na pomyłki, które kosztują wiele nerwów i wyjaśnień. Dzięki kalkulatorowi deklaracji zaoszczędzisz czas i nerwy, a także unikniesz niepotrzebnych odsetek.
 
  • Kalkulator automatycznie dobiera stawki i prawidłowo oblicza wysokość danego podatku.
  • Otrzymasz komplet dokumentów gotowy do złożenia w urzędzie, instrukcję składania dokumentów, dzięki której zrobisz to krok po kroku oraz e-mail z edytowalną wersją deklaracji.
 
 
Komplet dokumentów, który otrzymasz możesz zanieść bezpośrednio do Urzędu lub też przekazać online. By to wykonać internetowo potrzebujesz Profilu Zaufanego, który założysz np. przez swoje konto w banku. Ponadto kalkulator deklaracji zapamiętuje dane na przyszły rok dzięki czemu nie musisz ich wpisywać ponownie za każdym razem.
 
 
Dostarcz deklarację, nie wychodząc z domu!
 
 
Przyjazne Deklaracje umożliwiają składanie formularzy podatkowych drogą elektroniczną za pomocą Profilu Zaufanego i systemu ePUAP. Dzięki temu złożysz deklarację szybko, sprawnie i wygodnie bez konieczności wizyty w urzędzie.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ulotka informacyjna Przyjazne deklaracje
 
 
 
 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica