spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileŚroda,  6 GrudniaImieniny obchodzą:  Emilian, Jarema, Mikołaj  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Fundusze Europejskie arrow Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym PDF Drukuj E-mail
Fundusze Europejskie - RPO WD 2014-2020 EFRR
24 lutego 2017

Fundusze Europejskie-Program Regionalny- Dolny Śląsk - Unia Europejska EFRR

W dniu 02.02.2017 r. Gmina Świdnica podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowaniu projektu pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach:
Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura Edukacyjna”,
Działanie nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną”
Poddziałanie nr 7.1.4 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW”
Cel Projektu: Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej na terenie Gminy Świdnica.

W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie kryta pływalnia, wielofunkcyjne boisko sportowe oraz rozbudowany budynek łącznika w celu wydzielenia dwóch pracowni (przyrodniczej i matematycznej) wraz z wyposażeniem pracowni.
Całkowita wartość projektu wynosi 16 883 190,72 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 6 313 598,57 zł.
Gmina Świdnica wyłoniła już wykonawcę robót (krytej pływalni i rozbudowy łącznika o dwie sale dydaktyczne), którym jest firma PRE-FABRYKAT Sp. z o.o. z Miłkowa.
Planowane rozpoczęcie robót 01.03.2017 r., zakończenie realizacji 30.06.2018 r.
Ostateczna wartość projektu zostanie ustalona po zakończeniu wszystkich planowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt dot. rozbudowy infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym. Obejmuje swoim zakresem rozbudowę budynku łącznika w celu wydzielenia dwóch pracowni (przyrodniczej i matematycznej), rozbudowę kompleksu sportowego działającego przy szkole poprzez budowę nowej krytej pływalni oraz wielofunkcyjnego boiska. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest również wyposażenie dwóch ww. pracowni, w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, także dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Inwestycja zlokalizowana będzie w Gminie Świdnica, w miejsc. Witoszów Dolny 59-60, na działkach nr 587, 590, 591, 1165, 1166, 1067, AM-4 (obręb 0029-Witoszów Dolny). Pow. zabudowy dwóch pracowni wynosi 51,40 m2, natomiast krytej pływalni 1 406,7 m2. Sale dydaktyczne zlokalizowane zostaną w parterowym budynku łączącym Gimnazjum z przyszkolną halą sportową. Budynek basenu stanowić będzie trzybryłowy obiekt, na który składa się parterowa hala pomieszczeń basenowych oraz dwie niższe parterowe części zaplecza hali basenowej przylegające do głównej hali basenowej i istniejącej hali sportowej. Obiekt będzie połączony łącznikiem z Gimnazjum. W ramach projektu planuje się także wyposażyć pływalnię, wykonać niezbędne zagospodarowanie terenu oraz wybudować wielofunkcyjne boisko dostosowane do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, tenis. Ww. dofinansowana infrastruktura zostanie udostępniona innym gminnym placówkom oświatowym (na poziomie szkół podstawowych i gimnazjum). Wnioskodawcą, inwestorem oraz podmiotem realizującym jest Gmina Świdnica. Operatorem infrastruktury będzie Gimnazjum w Witoszowie Dolnym (w zakresie pracowni dydaktycznych i boiska) oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy (w zakresie krytej pływalni).

Niniejsze przedsięwzięcie prowadzi bezpośrednio do poprawy warunków nauczania w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych oraz wychowania fizycznego. Umożliwia także zastosowanie w szerszym zakresie w procesie kształcenia indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem projektu jest ponadto wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów miejskich i wiejskich. Podstawową grupą odbiorców projektu będą dzieci w wieku 7-13 lat oraz 14-16 lat z terenu Gminy Świdnica.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica