spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  30 MarcaImieniny obchodzą:  Amelia, Aniela, Jan  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
LV SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail
25 marca 2014

Herb Gminy ŚwidnicaPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na LV SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA, która odbędzie się w dniu 27.03.2014 r. o godz. 11.00, w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
 2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej LIV sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną za rok 2013,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
  2. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  3. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Świdnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa chodników na terenie Gminy Świdnica w ciągu dróg powiatowych nr 2876D, 2905D, 3396D, 2906D, 2877D, 2889D, we wsiach Bystrzyca Górna, Lubachów, Lutomia Górna, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Wieruszów, Opoczka, Wilków”,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Budowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 3396D w Witoszowie Dolnym”,
  5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pogorzale stanowiącej działkę nr 112/25,
  6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mokrzeszowie stanowiącej działkę nr 1003,
  7. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Bojanicach, stanowiącej działkę nr 224/3 i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  8. nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Żukowo.
    
 9. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
 11. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
 12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie LV Sesji Rady Gminy Świdnica.

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica