spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  30 MarcaImieniny obchodzą:  Amelia, Aniela, Jan  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
LII SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA-BUDŻETOWA PDF Drukuj E-mail
13 grudnia 2013

Herb Gminy ŚwidnicaPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na LII SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA, która odbędzie się w dniu 20.12.2013 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie LII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
 2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej LI sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy na 2013 rok,
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. „Budowa S.P. ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy”,
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,
  4. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi praz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdnica w 2014 r.
  5. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica:
   a) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
   b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
   c) głosowanie.
  6. Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na 2014 rok:
   a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
   b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
   c) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Świdnica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok,
   d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
   e) stanowisko Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz wprowadzonych zmian do projektu budżetu,
   f) głosowanie.
  7. zmiany uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Słotwinie, na lata 2009-2013,
  8. podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej,
  9. wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej,
  10. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica (działka nr 645/2 Mokrzeszów),
  11. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica (działka nr 135 Wilków).
 8. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
 10. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
 11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie LII Sesji Rady Gminy Świdnica.
 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica