spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  30 MarcaImieniny obchodzą:  Amelia, Aniela, Jan  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
XLVI SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail
21 czerwca 2013

Herb Gminy ŚwidnicaPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XLVI SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA, która odbędzie się w dniu 28.06.2013 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4.

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
 2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XLV sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok:
  1. wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 rok,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2012 rok,
  3. przedstawienie  oceny  sprawozdania finansowego za 2012 rok przez Komisję Rewizyjną,
  4. przedstawienie  oceny  sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok przez Komisję Rewizyjną,
  5. przedstawienie  przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
  6. przedstawienie  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  7. dyskusja.
    
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok,
  2. udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2012 rok,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica,
  4. zmiany budżetu gminy na 2013 rok,
  5. udzielenia pomocy rzeczowej Województwa Dolnośląskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszcze”,
  6. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382” – etap II tj. odcinek ul. Sikorskiego obejmujący skrzyżowania ze zjazdem na osiedle „Nad potokiem” wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania,
  7. przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Świdnica wraz z ułamkową częścią gruntu,
  8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bystrzycy Górnej w Gminie Świdnica,
  9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Bystrzycy Górnej, w Gminie Świdnica,
  10. wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica,
  11. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  12. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  13. ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  14. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    
 9. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
 11. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
 12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie XLVI Sesji Rady Gminy Świdnica.

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica