spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  30 MarcaImieniny obchodzą:  Amelia, Aniela, Jan  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
XLIII SESJA RADY GMINY PDF Drukuj E-mail
15 kwietnia 2013

Gmina Świdnica INFOPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zwołuje XLIII Sesję Rady Gminy Świdnica na dzień 17.04.2013 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Wyznaczenie sekretarza obrad.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XLII sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną za rok 2012.

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica,

2) zmiany budżetu gminy na 2013 rok,

3) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świdnica,

4) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy za rok 2012,

5) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Makowice),

6) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Modliszów),

7) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Mokrzeszów),

8) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Pszenno),

9) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Witoszów Dolny),

10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/20,

11) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/26,

12) nadania nazwy ulicy „Brzoskwiniowa” w obrębie Pszenno.

9. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.

11. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.

12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie XLIII Sesji Rady Gminy Świdnica.

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica