spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  30 MarcaImieniny obchodzą:  Amelia, Aniela, Jan  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
XL SESJA RADY GMINY PDF Drukuj E-mail
05 lutego 2013

Gmina Świdnica INFOPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zwołuje XL Sesję Rady Gminy Świdnica na dzień 8.02.2013 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Wyznaczenie sekretarza obrad.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji – XXXVII, XXXVIII i XXXIX.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica,

2) zmiany budżetu gminy na 2013 rok,

3) zmiany uchwały Nr XXXV/256/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/277/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 16 stycznia 2013r.,

4) zmiany uchwały Nr XXXV/253/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica,

5) zmiany uchwały Nr XXXVII/274/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, na terenie Gminy Świdnica,

6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 96,

7) wyrażenia zgody na zamianę działki nr 43/1 położonej w obrębie Jagodnik, będącej własnością Gminy Świdnica, na działki nr 42/1 i 42/3 położone w obrębie Jagodnik stanowiące własność osób fizycznych,

8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica (Mokrzeszów),

9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica (Bojanice),

10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica (Lutomia Górna),

11) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica (Pogorzała),

12) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własności Gminy Świdnica (Wieruszów),

13) przyjęcia planów stałych komisji Rady Gminy Świdnica.

8. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.

10. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.

11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie XL Sesji Rady Gminy Świdnica.

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica