spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  30 MarcaImieniny obchodzą:  Amelia, Aniela, Jan  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
XXXVII SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail
20 grudnia 2012

Gmina Świdnica - HerbPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zwołuje XXXVII SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA na dzień 28.12.2012 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy.

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
 2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji – XXXVI i XXVII.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica,
  2. zmiany budżetu gminy na 2012 rok,
  3. zmiany uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
  4. zmiany uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
  5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na rok 2013,
  6. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica:
   1. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
   2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
   3. głosowanie.
  7. Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na 2013 rok:
   1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
   2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
   3. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Świdnica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok,
   4. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
    stanowisko Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz wprowadzonych zmian do projektu budżetu,
   5. głosowanie.
  8. podziału Gminy Świdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  9. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  10. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  11. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, na terenie Gminy Świdnica,
  12. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Panków.
 8. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
 10. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
 11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie XXXVII Sesji Rady Gminy Świdnica.

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica