spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  30 MarcaImieniny obchodzą:  Amelia, Aniela, Jan  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
XXXV SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail
26 listopada 2012

Gmina Świdnica INFOPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zwołuje XXXV SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA na dzień 29.11.2012 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XXXIV sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2011/2012.8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica,
2) zmiany budżetu gminy na 2012 rok,
3) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
4) określenia stawek podatku od środków transportowych,
5) określenia stawek podatku od nieruchomości,
6) wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica,
7) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
8) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi,
9) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
10) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
11) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
12) górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
13) zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Słotwinie, na lata 2009-2013,
14) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świdnica,
15) dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.9. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
11. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie XXXV Sesji Rady Gminy Świdnica.

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica