spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  30 MarcaImieniny obchodzą:  Amelia, Aniela, Jan  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
XXXIV SESJA RADY GMINY PDF Drukuj E-mail
31 października 2012

Gmina Świdnica INFOPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zwołuje XXXIV SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA na dzień 5.11.2012 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XXXIII sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
7. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Świdnica za I półrocze 2012 r.
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonej przez Wójta Gminy Świdnica informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica,
2) zmiany budżetu gminy na 2012 rok,
3) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”,
4) zmieniająca uchwałę nr XVIII/161/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Słotwina i Witoszów Dolny,
5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w obrębie wsi Witoszów Dolny,
6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Burkatów,
7) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystrzyca Górna,
8) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Bystrzyca Górna,
9) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Opoczka,
10) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Witoszów Dolny,
11) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Jagodnik,
12) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica (Pan Zygmunt Worsa),
13) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica (Pan Paweł Czyszczoń),
14) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica (Pan Jan Dzięcięlski),
15) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica” (Pani Beata Szyszka),
16) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica” (Pani Grażyna Walczak),
17) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica” (Pan Bronisław Dratwa),
18) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica” (Pan Czesław Kmera),
19) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica” (Pan Anatol Miroszniczenko).


9. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
11. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie XXXIV Sesji Rady Gminy Świdnica.

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica