spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  6 CzerwcaImieniny obchodzą:  Dominika, Klaudiusz, Paulina  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM PDF Drukuj E-mail
04 maja 2023

MAPA GMINYWÓJT GMINY ŚWIDNICA zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 4 maja 2023 r. do 24 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świdnica pod adresem http://bip.gmina.swidnica.pl.

 


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/102/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 4 lipca 2019 r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach

od 4 maja 2023 r. do 24 maja 2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świdnica pod adresem http://bip.gmina.swidnica.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.05.2023 r. w godzinach od 15.00 do 16.30, w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, w sali narad, I piętro – pokój 211.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na ponowne wyłożenie ww. projektu Studium istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 8c i 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Świdnica w formie papierowej (na adres Urzędu Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica) lub w formie elektronicznej,w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: lub przez platformę ePUAP, lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2023 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Świdnica.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Świdnica. Pełen zakres informacji znajduje się w zakładce RODO na stronie http://www.gmina.swidnica.pl.

 

 

/-/ Wójt Gminy Świdnica

wz. Bartłomiej Strózik

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica