spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  6 CzerwcaImieniny obchodzą:  Dominika, Klaudiusz, Paulina  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PDF Drukuj E-mail
21 kwietnia 2023

Dach azbestWÓJT GMINY ŚWIDNICA zawiadamia się o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica”.

 
 
 
 
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Świdnica”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029)
zawiadamia się
o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących :

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica”

Z dokumentem i aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Świdnica ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędzie Gminy Świdnica ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 12 26, fax. 74 852 02 74, e-mail:

Ponadto, WÓJT GMINY ŚWIDNICA informuję o zakończeniu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcy, którzy posiadają wyroby zawierające azbest na swoich posesjach, a nie zostali objęci spisem, proszeni są o zwracanie się do ankieterów (Sebastian Kulikowski) w celu uaktualnienia inwentaryzacji pod numerem tel. 691 015 026.

 

Do pobrania

1. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŚWIDNICA

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica