spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  30 MarcaImieniny obchodzą:  Amelia, Aniela, Jan  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
4 KWIETNIA RUSZA NABÓR WNIOSKÓW W GMINNYM PROGRAMIE DOTUJĄCYM WYMIANĘ "KOPCIUCHÓW" PDF Drukuj E-mail
15 marca 2022

Zdjęcie prezentujące dachy domów a na nich dymiące kominyWÓJT GMINY ŚWIDNICA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA STAREGO TYPU WYKORZYSTUJĄCYCH PALIWO STAŁE NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W NIERUCHOMOŚCIACH O CHARAKTERZE MIESZKALNYM POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA.

 

WNIOSKI O UDZIELENIE DOTACJI NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE OD 4 DO 12 KWIETNIA 2022 R., W PUNKCIE INFORMACYJNYM URZĘDU GMINY ŚWIDNICA STANOWISKO NR 100.

Wniosek powinien być wypełniony w całości na obowiązującym w 2022 r. wzorze !!!, opatrzony podpisem Wnioskodawcy oraz zawierać wszystkie niezbędne załączniki.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. W przypadku współwłaścicieli pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli na realizację inwestycji, a także na rozliczenie dofinansowania przez jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika (zaznaczony pkt. 2 we wniosku o dotację) należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo.
 3. W przypadku współwłasności małżeńskiej należy dołączyć zgodę małżonka.
 4. W przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową, posiadającą wspólną kotłownię z wnioskiem występuje Zarządca wspólnoty załączając do niego uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ciepła wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania wspólnoty przez Zarządcę .

Wszystkie wnioski złożone przed bądź po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się :

 1. osoby fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. wspólnota mieszkaniowa, której członkowie są osobami fizycznymi będącymi właścicielami lub współwłaścicielami lokali i korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.


Dotacja będzie udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych).

Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła tj.:

 1. kotły gazowe,
 2. piece zasilane prądem elektrycznym,
 3. kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),
 4. kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) ,
 5. pompy ciepła.

Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest trwała likwidacja głównego źródła ciepła starej generacji oraz niezaleganie przez Wnioskodawcę w podatkach, opłatach lokalnych oraz opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Świdnica.

Kolejność osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania, ustala się na podstawie kolejności złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Świdnica.

Osoby zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania zostaną poinformowane pisemnie o terminie i miejscu zgłaszania się do tut. Urzędu w celu podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie w/w terminu uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z dotacji.

Zakwalifikowanie wydatków rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

Dotacja nie może być udzielona , jeżeli zadanie zostanie wykonane przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.

Wnioski obowiązują tylko w roku kalendarzowym w którym zostały złożone.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Zespole Ochrony Środowiska pokój 310 II piętro Urzędu Gminy Świdnica, a także pod numerem telefonu: 74 852 30 67 wew. 310 oraz na stronie www.gmina.swidnica.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

Druk wniosku oraz pozostałe załączniki dostępne są w pok. 310 Urzędu Gminy Świdnica oraz na stronie internetowej Urzędu.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie dotacji (PDF)

Zgoda małżonka

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo dla kilku współwłaścicieli

Uchwała nr XXXVIII/376/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie Gminy Świdnica (Dz.U. Woj. Dol. z 10 marca 2021 r. poz. 1205) .

Uchwała Nr LIV/537/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie Gminy Świdnica (Dz.U. Woj. Dol. z 10 lutego 2022 r. poz. 133).

Uchwała Nr LV/543/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie Gminy Świdnica (Dz.U. Woj. Dol. z 11 mara 2022 r. poz. 133).

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica