spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  1 KwietniaImieniny obchodzą:  Grażyna, Irena  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow WYBORY arrow WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 PDF Drukuj E-mail
15 lutego 2018
Szanowni Państwo

W tym dziale prezentować będziemy najnowsze informacje dot. tegorocznych wyborów samorządowych. W celu pozyskania szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia stron Państwowej Komisji Wyborczej oraz Internetowego systemu aktów prawnych.

 
 
Lp. Tytuł Plik do
pobrania
1. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
z dn. 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Woj. Dolnośląskim.

PDF

2. Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim.
PDF
3. INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. plik DOCX
4. INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. plik DOCX
5. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego PDF
6. UCHWAŁA nr LVII/520/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA z dn. 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. PDF
7. UCHWAŁA nr LVIII/528/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA z dn. 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. PDF
8. RozporządzeniePrezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
PDF
9. Obwieszczenie Wójta Gminy Świdnica z dn. 20.08.2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy.
PDF
10. Obwieszczenie Wójta Gminy Świdnica z dn. 20.08.2018 r.
Lokalizacja tablic ogłoszeniowych przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
PDF
11. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 13.08.2018 r.
o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
PDF
12. Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
PDF
13. Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
PDF
14. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
PDF
15. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
PDF
16. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy. PDF
17. HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W ŚWIDNICY
PDF
18. HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W ŚWIDNICY w dniach 18.09 - 26-09.2018 r.
PDF
19. Obwieszczenie Wójta Gminy Świdnica z dn. 20.09.2018 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
PDF
20. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Świdnickiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDF
21. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy z dnia 01 października 2018 r. o terminie i miejscu przyznania numeru dla listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świdnica, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDF
22. ZARZĄDZENIE nr 113/2018 Wójta Gminy Świdnica z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Świdnica w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDF
23. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
PDF
24. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świdnica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDF
25. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świdnica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDF
26. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Świdnica w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDF
27. Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Świdnica PDF
28. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I
z dnia 17 października 2018 r.
o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
PDF
29. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego.
PDF
30. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa dolnośląskiego
PDF
31.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy z dnia 25 października 2018 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

PDF
32. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 5 listopada 2018 r.
uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa dolnośląskiego.
PDF
33. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozwiązania powiatowych, miejskich, gminnych a także obwodowych komisji wyborczych PDF

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica