spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  1 KwietniaImieniny obchodzą:  Grażyna, Irena  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Sport arrow Założenia GLKS
Założenia GLKS PDF Drukuj E-mail

W nawiązaniu do wytycznych Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (obecnie MENiS) oraz Rady Głównej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Rada Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Świdnica" opracowała program na rzecz rozwoju kultury fizycznej w środowisku wiejskim Gminy wiejskiej Świdnica. Realizatorem tego programu jest GLKS Świdnica w porozumieniu z Gminą Wiejską Świdnica, LZS Gminy Świdnica, Szkoły podstawowe i gimnazja, Rady Sołeckie, inne stowarzyszenia działające na terenie gminy zainteresowane rozwojem sportu wśród dzieci i młodzieży.

Program ten obejmuje działania w niżej wymienionych kierunkach:

 • sport wszystkich dzieci,
 • sport dla wszystkich,
 • sport wyczynowy,
 • sport niepełnosprawnych,
 • przygotowanie kadry i rozwój bazy sportowej

SPORT WSZYSTKICH DZIECI

popularyzacja zdrowego aktywnego ruchowo i społecznie trybu życia będącego alternatywnym modelem spędzania wolnego czasu przez dzieci mieszkające na wsi to najważnejsze zadanie jakie klub przyjął do realizacji poprzez:

 • tworzenie systemu imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów,
 • rozwijanie szkolenia sportowego młodzieży wiejskiej na obozach i zgrupowaniach sportowych,
 • akcję promocyjną w środkach masowego przekazu,
 • dostarczanie materiałów szkoleniowych i poradników

Dotychczasową realizację programu GLKS Świdnica prowadzi w oparciu o stworzone struktury szkolnych sekcji sportowych oraz organizację współzawodnictwa sportowego pod nazwą Gminna Liga Szkół. Startują w niej uczniowie z siedmiu szkół podstawowych, trzech gimnazjów oraz w ramach integracji środowiskowej wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bystrzycy Górnej rywalizując w najpopularniejszych dyscyplinach sportowych mających korzystny wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny dzieci: piłka siatkowa, piłka koszowa, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, lekka atletyka, szachy, warcaby, biegi przełajowe. W ramach ligi na terenie gminy odbywa się 21 imprez sportowych, reprezentacje szkolne uczestniczą w 18 imprezach powiatowych organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy i Radę Powiatową Zrzeszenia LZS w Świdnicy. Drugim etapem usportowienia dzieci i młodzieży jest prowadzenie przez SPN-y młodzieżowych drużyn piłki nożnej w Pszennie ( 3 drużyny), Lutomi, Mokrzeszowie, Bystrzycy Górnej, Witoszowie, Burkatowie, Grodziszczu, Makowicach, Bystrzycy Dolnej.

SPORT DLA WSZYSTKICH

Rozumiejąc niezbędność aktywnego udziału w kulturze fizycznej jako czynnika odbudowującego siły fizyczne i psychiczne , szczególnie osób ciężko pracujących GLKS Świdnica widzi miejsce dla aktywności swych członków, która przejawia się w wielu propozycjach programowych obejmujących wszystkich mieszkańców wsi. Wśród nich należy wymienić rekreacyjne, sportowe i turystyczne imprezy letnie i zimowe (wiele z nich o charakterze integracyjnym) powszechne w środowisku wiejskim:

 • igrzyska sportowo-rekreacyjne mieszkańców wsi ( eliminacje gminne )
 • ligi piłki nożnej drużyn LZS,
 • ligi piłki siatkowej drużyn LZS,
 • ligi tenisa stołowego drużyn LZS,
 • masowe biegi przełajowe,
 • masowe turnieje tenisa stołowego,
 • festyny rekreacyjno-sportowe,
 • rajdy turystyczne i inne.
 • udział w imprezach masowych wyższego szczebla

Postulat ten GLKS realizuje poprzez rozwijanie najbardziej popularnej dyscypliny sportu jaką jest piłka nożna. Aktualnie w rozgrywkach ligowych różnego szczebla udział biorą:

L.p.

szczebel rozgrywek

drużyny

1

liga okręgowa

SPN Pszenno

2

"A" klasa

SPN Lutomia, SPN Grodziszcze, SPN Bystrzyca Górna, SPN Makowice

3

"B" klasa

SPN Burkatów, SPN Mokrzeszów, SPN Witoszów, SPN Panków,

4

Liga Powiatowa LZS

SPN Wiśniowa, SPN Bystrzyca Dolna, SPN Gogołów, SPN Komorów, SPN Pszenno II

W ramach sportu dla wszystkich na terenie gminy odbywa się szereg imprez sportowych będących eliminacjami do Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi: halowa piłka nożna, piłka nożna dzieci do lat 16 Piłkarska Kadra Czeka, szachy, warcaby, biegi przełajowe, turnieje piłki nożnej, turnieje piłki nożnej młodzików Puchar Lata dzieci do lat 14. Reprezentacje naszej gminy biorą udział z bardzo dobrymi wynikami we wszystkich imprezach powiatowych organizowanych przez powiatowe Zrzesznie LZS, jak również w imprezach wyższego szczebla (eliminacje strefowe, finały wojewódzkie).

SPORT WYCZYNOWY

Uwzględniając tradycje Zrzeszenia LZS oraz dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie Zarząd GLKS stoi na stanowisku, że należy intensyfikować proces szkoleniowy, treningowy oraz organizacyjny. Działaniami tymi obemuje się przedewszystkim wybrane mające tradycje w środowisku wiejskim dyscypliny sportu:

 • piłka nożna,
 • lekka atletyka,
 • tenis stołowy,
 • warcaby 100-polowe

Środkiem do realizacji tych celów jest:

 • utrzymywanie dotychczasowych oraz powoływanie nowych wiodących sekcji tenisa stołowego, piłki nożnej, lekkiej atletyki, warcabów 100-polowych,
 • utrzymanie dotychczasowych oraz zatrudnianie nowych trenerów i instruktorów w sekcjach jak wyżej,
 • organizacja zgrupowań sportowych dla młodzieży najbardziej usportowionej.

Jeszcze 5-6 lat temu trudno było mówić o wyczynie w środowiskach wiejskich. Skromna baza i brak wykwalifikowanych kadr instruktorskich sprawiały, że dzieci i młodzież miały na wsiach Gminy niewielkie szanse na uprawianie sportu wyczynowego i osiąganie wysokich wyników sportowych. Bardziej utalentowane dzieci chcąc kontynuować lub rozwijać karierę sportową , przechodziły do miejskich ośrodków sportowych dysponujących odpowiednimi kadrami i bazą sportową. W gminie wiejskiej Świdnica zmienia się to jednak bardzo szybko. Oczywiście trudno jest mówić o radykalnej poprawie, ale stały rozwój bazy (sale gimnastyczne w Pszennie i Lutomi, boiska sportowe, rozbudowa szatni) oraz zatrudnienie w miarę możliwości klubu instruktorów zaczyna dawać konkretne efekty. GLKS Świdnica postawił w sporcie wyczynowym na dwie dyscypliny sportowe:

Tenis stołowy - rozwijany na świetlicach wiejskich w Bystrzycy Górnej (instruktor - Paweł Cychowski), Lutomi (Hrynacz Tomasz, Szpigiel Jan), Pszennie ( Kozłowski Jarosław ), Zawiszowie (Adam Babczyszyn), Modliszowie (Dudkowski Ryszard). Aktualnie klub prowadzi sekcje tenisa stołowego:

L.P.

klasa rozgrywek

drużyna

1

III liga

GLKS Swidnica

2

IV liga

STS Sowa Lutomia

3

V liga

GLKS/MDK Zawiszów

4

liga powiatowa LZS

STS Zawiszów, WDK Bystrzyca Górna, STS Modliszów, STS Lutomia

Czołowi wychowankowie klubu to : Grzegorz Czapka, Artur Żmija, Krzysztof Babisz, Michał Karasiński, Wiktor Studnicki, Jakub Studnicki, Robert Malisz, Mariusz Babczyszyn, Monika Mróz, Weronika Zięba, Joanna Knapik, Krzysztof Okrzesik, Krzysztof Bieżyński.

Lekka atletyka : sekcja powstała w Pszennie w oparciu o uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Jej opiekunem i trenerem jest Wiesława Stefaniak Glinka. Dotychczasowa praca z dziecmi i młodziezą pozwoliła na umocnienie się tej w sumie nowej dla naszego środowiska dyscypliny sportowej. Wychowankowie sekcji to między innymi: Sławomir Kupiecki, Bartłomiej Szymczak, Anna Kiliszewska, Karolina Kiliszewska, Judyta Nieradka, Marta Targosz, Anna Kochanowska, Matuła Krzysztof, Tomasz Kwaszewski. Duże nadzieje klub wiąże z rozwojem tej dyscypliny sportu po utworzeniu drugiego ośrodka szkolenia przy gimnazjum w Lutomi Dolnej gdzie trenerem jest Ryszard Mydłowski spod którego ręki wyszło wielu znakomitych lekkoatletów świdnickich.

SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH

To kolejne zadanie jakie klub realizuje od samego początku swojego funkcjonowania. Działalność klubu skupia się tutaj przede wszystkim na wspieraniu działalności koła LZS przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Bystrzycy Górnej, gdzie znakomite wyniki w pracy sportowej osiągał Ryszard Dudkowski. To spod jego ręki wyszła wicemistrzyni europy i piąta na mistrzostwach świata Emilia Obara w tenisie stołowym. Podopieczni Ryszarda Dudkowskiego to również (w okresie pięciu lat) wicemistrzynie dolnego śląska w biegach narciarskich, medaliści mistrzostw województwa w pływaniu, medaliści w biegach przełajowych niepełnosprawnych. Wiele zawodniczek i zawodników z SOSzW Bystrzyca Górna było objętych szkoleniem w centralnych ośrodkach szkoleniowych reprezentacji polski (tenis stołowy). Obecnie pracę tą z równie dobrymi skutkami kontynuuje Dorota Sztreker Buczko (po przejściu R Dudkowskiego na inne stanowisko). SOSzW wspólnie z GLKS Swidnica dorobił się dwóch stałych imprez dla osób niepełnosprawnych o randze dolnośląskiej: Dolnośląskie Biegi Przełajowe Osób Niepełnosprawnych (maj), Dolnośląski Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych (listopad).

PRZYGOTOWANIE KADRY I ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ

Realizacja wyżej wymienionych grup działań wymaga znacznej liczby dobrze przygotowanej kadry. Zadanie to jest realizowane poprzez :

 • udział w szkoleniach instruktorów dla potrzeb poszczególnych dyscyplin sportowych,
 • udział w szkoleniach doskonalących i podwyższających kwalifikacje.
 • udział w działaniach na rzecz modernizacji i budownicta sportowego zgodnie z założeniami wynikającymi z programu rozwoju bazy sportowej realizowanej przez Samorząd Gminy Wiejskiej Świdnica

Baza sportowa Gminy Świdnica poprawia się z roku na rok. W latach 1997-98 do użytku oddane zostały dwie sale gimnastyczne w Pszennie i Lutomi Dolnej. Systematycznie poprawia się zaplecze sportowe na poszczególnych wsiach Gminy:

Pszenno: - rozbudowana została szatnia sportowa, wyposażona w energię elektryczną, wodę oraz prysznice. W trakcie realizacji jest renowacja bieżni sportowej ( 6 torów 100 metrowych i 4 tory 400 metrowe) zbudowane zostało małe boisko treningowe dla piłki nożnej, Plany na najbliższe miesiące - ogrodzenie obiektu, utwardzenie wału i wybudownie widowni oraz trubun, zbudowanie dwóch boisk do piłki siatkowej.

Lutomia: dokończona została rozbudowa szatni sportowej, doprowadzona została energia elektryczna, rozwiązano problem wody. Zbudowane zostało boisko do piłki siatkowej.

Grodziszcze: w trakcie budowy jest cały nowy kompleks sportowy (po zabraniu boiska sportowego na potrzeby szkoły podstawowej), gotowa jest już płyta boiska do piłki nożnej, piękna szatnia z energią elektryczną, bieżącą wodą i prysznicami, trybuny oraz bieżnia 400 metrowa. W planach są jeszcze boisko do piłki siatkowej obiekty do konkurencji technicznych LA.

Makowice: po powodzi w 1997 roku obiekt został całkowicie odbudowany, wykonano nową płytę boiska do piłki nożnej, w trakcie budowy jest szatnia sportowa.

Bystrzyca Górna: zbudowano nową szatnię sportową, doprowadzono energię elektryczną, wykonano ławki na widowni.

Mokrzeszów: wyremontowana została szatnia sportowa, doprowadzono wodę, wykonane nowe ogrzewanie szatni. Obiekt sportowy został ogrodzony, wykonano parking oraz trybunę honorową.

Witoszów: wydłużone zostało boisko do piłki nożnej, zbudowny został kort do tenisa ziemnego. Największą potrzebą jest budowa szatni sportowej.

Panków: przy okazji remontu i rozbudowy świtlicy wiejskiej wygospodarowane zostały pomieszczenia na szatnię z prysznicami, urządzono również siłownię dla potrzeb mieszkańców.

Modliszów: trwają prace nad restauracją płyty boiska do piłki nożnej,

Bystrzyca Dolna: trwają prace nad renowacją płyty boiska do piłki nożnej,

Bojanice: odrestaurowano płytę boiska sportowego, wykonane zostały nowe ławki.

Burkatów: wykonano (pozyskano) nowe trybuny, zbudowano trybunę honorową, usypano wał z jednej strony boiska. Najbardziej pilną sprawą jest zbudowanie szatni sportowej.

PODSUMOWANIE

W ciągu kilku lat działalności klubu dzięki planowej i konsekwentnej pracy działaczom udało się w dużym stopniu zintegrować środowiska sportowe w Gminie Wiejskiej Świdnica i we właściwy sposób ukierunkować ich rozwój. Oczywiście jest to możliwe dzięki pracy i działalności wielu osób w pełni rozumiejących potrzeby i znaczenie kultury fizycznej oraz umiejących ująć ją we własciwe ramy. Nie można również zapomnieć o bardzo dobrej współpracy GLKS z Dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczycielami wychowania fizycznego, którzy są głównymi organizatorami imprez w ramach Gminnej Ligi Szkół.

Mamy nadzieję , że dalsza cykliczna długofalowa realizacja niniejszego programu , z uwzględnieniem corocznych korekt pozwoli na:

 • dalszą poprawę powszechności i dostępności kultury fizycznej w środowisku Gminy Wiejskiej Świdnica, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 • dalszą zmianę nawyków i przyzwyczajeń odnośnie stylu życia i zagospodarownia czasu wolnego, a tym samym poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej mieszkańców gminy,
 • zwiększenie naboru utalentowanej młodzieży do szkolenia sportowego,
 • dalszą modernizację i rozbudowę bazy sportowej Gminy.
 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica