spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileŚroda,  6 GrudniaImieniny obchodzą:  Emilian, Jarema, Mikołaj  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Fundusze Europejskie arrow Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica
Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica PDF Drukuj E-mail
Fundusze Europejskie - RPO WD 2014-2020 EFRR
11 kwietnia 2017

Fundusze Europejskie-Program Regionalny- Dolny Śląsk - Unia Europejska EFRR

 

W dniu 28.03.2017 r. Gmina Świdnica podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowaniu projektu pn. „Rozwój e‐usług publicznych na terenie Gminy Świdnica”.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach:
Osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”.
Cel Projektu: Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 187 154,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 001 420,09 zł.
Planowane zakończenie realizacji projektu: 30.11.2017 r.
Ostateczna wartość projektu zostanie ustalona po zakończeniu wszystkich planowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Wzrost zapotrzebowania na usługi świadczone drogą elektroniczną determinuje także rozwój e-administracji. Zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy oczekują sprawniejszego sposobu świadczenia usług publicznych. Istotne znaczenie mają: możliwość wysyłania wypełnionych formularzy w formie elektronicznej, śledzenie statusu załatwienia danej sprawy, informacja zwrotna na e-mail lub sms, możliwość dokonania transakcji on-line, korzystanie z podpisów elektronicznych lub innych metod uwierzytelniania danych. Przy wzrastającej w Gminie Świdnica liczbie podmiotów gospodarczych i liczbie mieszkańców - można prognozować, że oczekiwanie to będzie stale rosło.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do e-usług dla obywateli i podmiotów gospodarczych Gminy Świdnica. Przedmiotem projektu jest rozwój 17 e-usług publicznych dedykowanych do mieszkańców (A2C) i przedsiębiorców (A2B) z Gminy Świdnica. Zakłada się wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz integrację tego Systemu z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP. Osiągnięcie celu projektu wymaga zakupu wyposażenia i wytworzenia niezbędnej infrastruktury informatycznej.

Celem bezpośrednim przedmiotowego projektu jest zwiększenie dostępu do e-usług dla obywateli ipodmiotów gospodarczych Gminy Świdnica. Tak sformułowany cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym Osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, a także celem działania 2.1 „E-usługi publiczne” i poddziałania 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW” RPO WD 2014-2020, który zdefiniowano jako „Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych”.
Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz integrację tego Systemu z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP. Projekt przewiduje w efekcie stworzenie Platformy e-Usług Publicznych, która umożliwi 24-godzinny dostęp do 17 e-usług publicznych przez 7 dni w tygodniu. Dostęp do Platformy dla interesariuszy Gminy Świdnica będzie możliwy poprzez sieć internetową. Korzyści odczują przede wszystkim obywatele: mieszkańcy i przedsiębiorcy, dzięki możliwości elastycznego wyboru miejsca i pory dnia do załatwiania spraw urzędowych.

W długoterminowej perspektywie projekt przyczynia się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej realizując cele ogólne projektu:
1) Zwiększenie dostępności do usług publicznych – 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2) Ułatwienie eliminacji błędów dzięki automatyzacji procesów eliminujących czynnik ludzki.
3) Wprowadzenie oszczędności czasu (wszystkich stron) oraz oszczędności finansowych świadczenia usług publicznych, w tym skrócenia czasu realizacji procedur administracyjnych.
4) Podniesienie jakości usług publicznych poprzez możliwość załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie.
5) Zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy na obszarach wiejskich.
6) Poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Świdnica.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica