spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileNiedziela,  28 MajaImieniny obchodzą:  Augustyn, Wiktor, Wilhelm  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
Informacje o nowych zasadach zbierania i odbierania odpadów PDF Drukuj E-mail

 

U W A G A !

Harmonogram wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach Gminy Świdnica na 2023 r.:

Bojanice, Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik, Jakubów, Komorów, Krzczonów, Krzyżowa, Lubachów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Makowice, Miłochów, Modliszów - Złoty Las, Mokrzeszów, Niegoszów, Opoczka, Panków, Pogorzała, Pszenno, Słotwina, Słotwina - os. Nad Potokiem, Stachowice, Stachowiczki, Sulisławice, Wieruszów, Wilków, Wiśniowa, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Witoszów - os. Dzikowiec, Witoszów - os. Krokus, Zawiszów.

 

 

* * *

 

 

 

NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI I OPŁATY

 

Od 1 lutego 2023 r. zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych oraz nieruchomości niezamieszkałych.

Zgodnie z Uchwałą nr LXXIII/685/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LXII/612/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik wynoszą odpowiednio:

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 • 35,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
 • 32,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym.

Wysokość opłaty miesięcznej została ustalona jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi określonej w Uchwale Nr LXXIII/685/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2023 r., poz. 185).

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W celu uzyskania zwolnienia należy wypełnić i złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadeklarowanie kompostownika oznacza, że nie będą odbierane odpady bio i nie będą dostarczane brązowe worki.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności w wysokości:

 • 26,80 zł za pojemnik o pojemności 120 l,
 • 53,60 zł za pojemnik o pojemności 240 l,
 • 245,60 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,
 • 1563,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ustalonej Uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr LXXIII/685/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2023 r., poz. 185).

3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 206,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Wójt Gminy Świdnica określa w drodze decyzji wyższą stawkę opłaty w wysokości dwukrotności stawki podstawowej.

 

Załącznik: Wzór deklaracji

Załącznik: Uchwała nr LXXIII/685/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LXII/612/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Doln. z 10 stycznia 2023 roku poz. 185)

 

 

* * *

 

Wiadomości ogólne o nowym systemie

Obowiązek odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy został nałożony na samorząd lokalny nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i od 1 lipca 2013 roku także Gmina Świdnica przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości.

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. (Podstawa prawna – art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

W ramach przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Świdnica wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zawarto umowę z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o .o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica. Odebrane odpady przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), adres: Zawiszów 5, 58-100 Świdnica.

 

 

 

 

Z chwilą wejścia w życie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli nie zaistniały jakiekolwiek zmiany właściciel nieruchomości nie musi ponownie składać deklaracji.

Opłata za gospodarowanie odpadami zostanie przeliczona, zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, wg nowych stawek.

 Informacje szczegółowe:

 1. Deklaracja
 2. Selektywna zbiórka odpadów
 3. Inne możliwości pozbywania się odpadów selektywnie zebranych
 4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 5. Akty prawne

 

Pliki do pobrania:

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Utworzenie strony dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

 

 

Zmieniony ( 29 marca 2023 )
 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica