spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  30 MarcaImieniny obchodzą:  Amelia, Aniela, Jan  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
LIV SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail
24 lutego 2014

Herb Gminy ŚwidnicaPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na LIV SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA, która odbędzie się w dniu 27.02.2014 r. o godz. 11.00, w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Wyznaczenie sekretarza obrad.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej LIII sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

7. Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013 oraz potrzeby z tym związane.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zasad udzielania dotacji celowej w 2014 r. na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, na terenie Gminy Świdnica,

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy (w km 0+000 – 3+350),

3) udzielenia dotacji celowej Gminie Wałbrzych,

4) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,

6) nadania imienia i prawa posiadania sztandaru Gimnazjum w Witoszowie Dolnym,

7) określenia wysokości i trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,

8) określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu przez Gminę Świdnica,

9) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy,

10) warunków zwrotu poniesionych wydatków na pomoc rzeczową w formie posiłku,

11) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdnica w 2014 r.,

12) nadania nazwy ulicy „Tęczowa” w obrębie Słotwina,

13) wyrażenia zgody na przystąpienie do programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” przez sołectwa Bojanice i Modliszów,

14) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lutomia Dolna w Gminie Świdnica, z wyłączeniem Stachowic i Stachowiczek.

9. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.

11. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.

12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie LIV Sesji Rady Gminy Świdnica.

 

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica