spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  1 KwietniaImieniny obchodzą:  Grażyna, Irena  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Na mapie i w liczbach
Gmina Świdnica w cyfrach i na mapie PDF Drukuj E-mail

Gina Świdnica - położenieGmina Świdnica jest położona w południowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie świdnickim. Pomimo przemian jakie zaszły w ostatnich latach, wciąż pozostaje gminą rolnicza.

Licząca ponad 17 tys. mieszkańców gmina jest położona dookoła miasta Świdnica, głównie na południe od Świdnicy. Od wschodu graniczy z gminą Marcinowice i Dzierżoniów, od południa z miastem Pieszyce i gminą Walim, od zachodu z miastem Wałbrzych i Świebodzice,od północy z gminą Jaworzyna Śląska i Żarów.

Powierzchnia gminy wynosi 20 828 ha, co określa ją jako gminę dużej wielkości w porównaniu z innymi gminami województwa dolnośląskiego oraz plasuje ją na 302 miejscu w Polsce. Na terenie gminy są 33 sołectwa.

Gmina Świdnica - mapka

Duże obszary gminy są położone w parkach krajobrazowych. Większość obszaru geograficznie stanowi Równina Świdnicka, będąca częścią Przedgórza Sudeckiego. Rzeka Bystrzyca płynąca z południa na północ rozdziela Góry Sowie na wschodzie i Góry Wałbrzyskie na zachodzie. Strona wschodnia gminy leży i graniczy z pięknym Parkiem Krajobrazowym Masywu Ślęży (wsie: Gogołów, Krzczonów) zaś zachodnia z Parkiem Krajobrazowym "Książ" (wsie: Mokrzeszów, Pogorzała, Modliszów, Witoszów Górny).

Większa część gminy to teren pagórkowaty, prawie nizinny zaś część południowa to obszar zdecydowanie górzysty i zalesiony. Ta pierwsza to teren upraw rolnych, druga to tereny przede wszystkim rekreacyjne i turystyczne.

W północnej części, otoczona za wszystkich stron gruntami gminy, usytuowana jest Świdnica - stolica powiatu. Miasto o dużym znaczeniu (65 tys. mieszkańców), piękne i bogate. Pełne zabytków sakralnych i świeckich, a wśród nich perła: "Kościół Pokoju" - zabytek klasy 0.

Gminę Świdnica zalicza się do regionu Pogórza Sudeckieg. Średnia temperatura roczna waha się w granicach 0,8 - 8,7 0C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatura 15,3 0C), a najzimniejszym jest styczeń (średnia temperatura - 2,3 0C). Zima trwa średnio 70-80 dni, wiosna 60-70 dni, jesień 50-60 dni, najdłuższe lato 100-110 dni.

 

Przez miasto Świdnica, które od wieków dominuje na okolice bliższe i dalsze, przechodzi cała sieć szlaków komunikacyjnych, które w sposób oczywisty powiązane są z gminą Świdnica, której siedziba znajduje się właśnie w granicach miasta.

Sieć drogowa w Gminie jest bardzo dobrze rozwinięta. Odległość od najdalszej wioski do autostrady A4 pod Wrocławiem nie przekracza 50 km. Mamy 60 km do Legnicy, Jeleniej Góry, Kłodzka. Do trzech przejść granicznych: w Tłumaczowie, Golińsku i Lubawce mamy ok. 45 km. Do przejść granicznych w Sieniawce, Zgorzelcu-Jędrzychowicach, Jakuszycach, Kudowie-Słonem, Międzylesiu też niewiele ponad 100 km.

 

BURKATÓW - młyny zbożowe i olejarnia

Gmina jest typowo rolnicza. Większość mieszkańców pracuje w zakładach pracy miasta Świdnica.Na terenie Gminy zaś znajdują się trzy zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego. Duża cukrownia we wsi Pszenno. Młyny zbożowe i olejarnia w Burkatowie (olej "Sudecki").

Zwodociągowanych jest 100% wsi. Skanalizowanych 25%. Ze względu na duże koszty kanalizacji (układy topograficzne miejscowości), Gmina preferuje przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na terenie wsi Sulisławice wybudowano duże wysypisko odpadów komunalnych o standardzie zgodnym z normami Unii Europejskiej. W Zawiszowie działa nowa oczyszczalnia ścieków.

SULISŁAWICE - wysypisko śmieci

 

Wykaz miejscowości i ilości mieszkańców stałych
w latach 2019-2022

 

L.p

Nazwa
miejscowości

Ilość mieszkańców stałych
2019

Ilość mieszkańców stałych
2020

Ilość mieszkańców stałych
2021

Ilość mieszkańców stałych
2022

1.

Bojanice

476

481

480

480

2.

Boleścin

649

650

669

669

3.

Burkatów

726

743

745

762

4.

Bystrzyca Dolna

687

668

661

670

5.

Bystrzyca Górna

658

653

655

651

6.

Gogołów

331

332

319

322

7.

Grodziszcze

893

872

862

863

8.

Jagodnik

354

360

364

352

9.

Jakubów

88

87

88

86

10.

Komorów

769

767

766

750

11.

Krzczonów

301

303

306

302

12.

Krzyżowa

236

233

230

222

13.

Lubachów

423

424

412

399

14.

Lutomia Dolna

813

809

812

813

15.

Lutomia Górna

1047

1032

1019

1004

16.

Lutomia Mała

75

75

68

74

17.

Makowice

243

242

234

235

18.

Miłochów

218

221

218

213

19.

Modliszów

180

179

175

169

20.

Mokrzeszów

1048

1035

1026

1003

21.

Niegoszów

117

106

102

113

22.

Opoczka

255

256

255

254

23.

Panków

245

241

236

229

24.

Pogorzała

274

267

266

255

25.

Pszenno

1744

1837

1877

1899

26.

Słotwina

1097

1114

1129

1130

27.

Stachowice

168

172

180

178

28.

Stachowiczki

68

67

64

64

29.

Sulisławice

99

100

89

88

30.

Wieruszów

128

123

130

134

31.

Wilków

330

333

337

337

32.

Wiśniowa

196

197

192

193

33.

Witoszów Dolny

1512

1566

1619

1644

34.

Witoszów Górny

311

311

303

310

35.

Zawiszów

105

99

95

91

Razem

16 864

16 955

16 983

16 948

 

 

 

 

 

 

Nazwa
miejscowości

Ilość mieszkańców stałych
2018

Ilość mieszkańców stałych
2017

Ilość mieszkańców stałych
2016

1.

Bojanice

476

480

476

2.

Boleścin

634

636

643

3.

Burkatów

706

682

671

4.

Bystrzyca Dolna

688

689

683

5.

Bystrzyca Górna

647

662

664

6.

Gogołów

322

328

330

7.

Grodziszcze

909

918

923

8.

Jagodnik

349

348

344

9.

Jakubów

92

95

99

10.

Komorów

759

754

753

11.

Krzczonów

301

302

292

12.

Krzyżowa

232

229

226

13.

Lubachów

421

428

433

14.

Lutomia Dolna

812

827

828

15.

Lutomia Górna

1023

1036

1039

16.

Lutomia Mała

71

71

72

17.

Makowice

252

253

256

18.

Miłochów

222

229

222

19.

Modliszów

181

184

183

20.

Mokrzeszów

1052

1064

1086

21.

Niegoszów

119

120

128

22.

Opoczka

260

259

258

23.

Panków

243

240

242

24.

Pogorzała

282

281

278

25.

Pszenno

1706

1678

1657

26.

Słotwina

1101

1091

1061

27.

Stachowice

169

167

164

28.

Stachowiczki

72

69

70

29.

Sulisławice

106

107

107

30.

Wieruszów

124

117

108

31.

Wilków

335

336

334

32.

Wiśniowa

200

208

209

33.

Witoszów Dolny

1474

1458

1444

34.

Witoszów Górny

315

319

327

35.

Zawiszów

106

110

111

Razem

16761

16775

16721

Wykaz miejscowości i ilości mieszkańców poszczególnych wsi wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

 

L.p

Nazwa
miejscowości

Ilość mieszkańców stałych

Ilość
mieszkańców
czasowych

Ilość osób
urodzonych w 2015 r.

Ilość osób uprawionych do głosowania

1.

Bojanice

477

14

12

376

2.

Boleścin

631

11

3

517

3.

Burkatów

664

4

6

530

4.

Bystrzyca Dolna

674

11

6

556

5.

Bystrzyca Górna

668

24

5

551

6.

Gogołów

330

2

2

264

7.

Grodziszcze

927

11

11

761

8.

Jagodnik

349

5

2

283

9.

Jakubów

106

0

1

84

10.

Komorów

752

14

10

578

11.

Krzczonów

293

1

1

240

12.

Krzyżowa

223

5

2

172

13.

Lubachów

435

13

4

352

14.

Lutomia Dolna

837

10

4

675

15.

Lutomia Górna

1044

7

6

858

16.

Lutomia Mała

78

0

0

56

17.

Makowice

258

1

1

210

18.

Miłochów

225

5

3

182

19.

Modliszów

187

3

1

158

20.

Mokrzeszów

1088

66

9

883

21.

Niegoszów

126

3

1

97

22.

Opoczka

266

3

3

215

23.

Panków

240

0

1

199

24.

Pogorzała

279

1

3

220

25.

Pszenno

1651

35

14

1343

26.

Słotwina

1059

20

8

846

27.

Stachowice

153

1

2

124

28.

Stachowiczki

68

0

0

56

29.

Sulisławice

108

2

0

93

30.

Wieruszów

110

1

1

91

31.

Wilków

340

7

3

277

32.

Wiśniowa

204

0

2

174

33.

Witoszów Dolny

1439

38

18

1119

34.

Witoszów Górny

333

12

2

263

35.

Zawiszów

118

4

2

96

 

Razem

16740

334

149

13499

 

 

Wykaz miejscowości i ilości mieszkańców poszczególnych wsi wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców stałych

Ilość mieszkańców czasowych

Ilość osób urodzonych w 2014 r.

Ilość osób uprawionych do głosowania

1.

Bojanice

485

15

3

391

2.

Boleścin

614

10

5

505

3.

Burkatów

645

7

5

518

4.

Bystrzyca Dolna

675

12

8

555

5.

Bystrzyca Górna

665

39

4

547

6.

Gogołów

333

5

3

263

7.

Grodziszcze

911

12

8

747

8.

Jagodnik

348

2

7

282

9.

Jakubów

104

0

0

83

10.

Komorów

754

19

15

577

11.

Krzczonów

296

2

4

240

12.

Krzyżowa

230

7

3

176

13.

Lubachów

428

17

2

347

14.

Lutomia Dolna

839

7

6

671

15.

Lutomia Górna

1044

8

3

850

16.

Lutomia Mała

78

0

1

56

17.

Makowice

256

1

7

205

18.

Miłochów

225

4

3

179

19.

Modliszów

187

3

1

158

20.

Mokrzeszów

1082

63

4

875

21.

Niegoszów

122

4

0

96

22.

Opoczka

262

4

5

210

23.

Panków

241

2

3

201

24.

Pogorzała

277

3

3

218

25.

Pszenno

1653

31

14

1349

26.

Słotwina

1051

23

15

840

27.

Stachowice

151

0

2

122

28.

Stachowiczki

65

0

0

53

29.

Sulisławice

109

4

2

94

30.

Wieruszów

105

0

1

89

31.

Wilków

340

7

2

279

32.

Wiśniowa

203

3

1

177

33.

Witoszów Dolny

1401

38

16

1097

34.

Witoszów Górny

328

18

5

261

35.

Zawiszów

111

3

1

89

 

Razem

16618

373

162

13400

Kobiety: 8424

Mężczyźni: 8194

Zgony: 173

* * *

Wykaz miejscowości i ilości mieszkańców poszczególnych wsi wg stanu na dzień 31.12.2013 r.


L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców stałych

Ilość mieszkańców czasowych

Ilość osób urodzonych w 2013 r.

Ilość osób uprawionych do głosowania

1.

Bojanice

483

8

3

387

2.

Boleścin

618

8

6

510

3.

Burkatów

624

12

7

498

4.

Bystrzyca Dolna

674

11

11

548

5.

Bystrzyca Górna

640

49

6

525

6.

Gogołów

327

6

1

263

7.

Grodziszcze

910

15

13

735

8.

Jagodnik

347

4

4

285

9.

Jakubów

102

0

0

80

10.

Komorów

747

18

13

581

11.

Krzczonów

299

2

1

243

12.

Krzyżowa

233

4

3

178

13.

Lubachów

424

17

5

339

14.

Lutomia Dolna

837

10

10

672

15.

Lutomia Górna

1045

8

7

837

16.

Lutomia Mała

81

0

0

59

17.

Makowice

256

1

0

207

18.

Miłochów

227

5

5

182

19.

Modliszów

196

5

2

161

20.

Mokrzeszów

1109

75

9

883

21.

Niegoszów

130

4

2

97

22.

Opoczka

250

4

2

202

23.

Panków

240

1

2

200

24.

Pogorzała

253

4

2

199

25.

Pszenno

1647

30

20

1339

26.

Słotwina

1021

24

8

825

27.

Stachowice

149

1

1

121

28.

Stachowiczki

65

0

1

54

29.

Sulisławice

108

7

1

94

30.

Wieruszów

108

0

1

86

31.

Wilków

342

4

3

279

32.

Wiśniowa

205

3

1

175

33.

Witoszów Dolny

1364

44

12

1066

34.

Witoszów Górny

321

17

2

258

35.

Zawiszów

112

3

1

91

Razem

16494

404

165

13259

Kobiety: 8351

Mężczyźni: 8143

 

 

Wykaz miejscowości i ilości mieszkańców w latach ubiegłych

L.p
Nazwa miejscowości
Ilość mieszkańców stałych na dzień 31.12.2010 r.
Ilość mieszkańców stałych na dzień 31.12.2011 r. Ilość mieszkańców stałych na dzień 31.12.2012 r.
1.
Bojanice
484
493
488
2.
Boleścin
600
598
607
3.
Burkatów
578
595
603
4.
Bystrzyca Dolna
663
654
649
5.
Bystrzyca Górna
650
649
652
6.
Gogołów
334
331
320
7.
Grodziszcze
899
910
907
8.
Jagodnik
321
327
345
9.
Jakubów
108
99
103
10.
Komorów
711
725
733
11.
Krzczonów
285
298
305
12.
Krzyżowa
227
230
234
13.
Lubachów
394
401
411
14.
Lutomia Dolna
843
843
844
15.
Lutomia Górna
1047
1036
1049
16.
Lutomia Mała
77
79
79
17.
Makowice
270
269
265
18.
Miłochów
214
218
224
19.
Modliszów
198
203
200
20.
Mokrzeszów
1104
1105
1107
21.
Niegoszów
130
131
127
22.
Opoczka
238
245
250
23.
Panków
237
239
240
24.
Pogorzała
254
266
257
25.
Pszenno
1584
1577
1609
26.
Słotwina
910
951
990
27.
Stachowice
137
146
146
28.
Stachowiczki
61
65
66
29.
Sulisławice
108
107
108
30.
Wieruszów
110
114
109
31.
Wilków
324
324
341
32.
Wiśniowa
200
211
208
33.
Witoszów Dolny
1295
1310
1357
34.
Witoszów Górny
299
304
319
35.
Zawiszów
113
113
113
 

Razem

16007

16166

16365

 

 

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica