spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  22 LutegoImieniny obchodzą:  Małgorzata, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
RADA ZATWIERDZIŁA STAWKI PODATKOWE NA ROK 2014 PDF Drukuj E-mail
21 listopada 2013

Gmina Świdnica INFONa LI Sesji Rady Gminy radni przyjęli uchwały w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportu. Mając na względzie wzrastające koszty produkcji rolnej, władze gminy zdecydowały, że stawka podatku rolnego w przyszłym roku pozostanie na tym samym poziomie, co w roku 2013.

Zanim budżet Gminy Świdnica na rok 2014 zostanie uchwalony przez Radę Gminy pierwszym krokiem jest określenie, w jakiej wysokości będziemy płacić podatki. Stąd konieczność podjęcia uchwał tak zwanych okołobudżetowych, które wyznaczają stronę dochodów wpływających do gminy. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.

Stawkę podatku rolnego ustala się na podstawie średnich cen skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W związku z wzrastającymi kosztami produkcji rolnej Rada Gminy Świdnica korzystając z ustawowych uprawnień do obniżenia średniej ceny żyta za 1 decytonę obniża cenę skupu żyta o 6,88 zł za 1 decytonę przyjmowaną do naliczania podatku rolnego w 2014 r. i wyniesie 62,40 zł. Oznacza to tym samym, że stawka ta pozostanie na niezmienionym poziomie w odniesieniu do roku 2013.

Radni zdecydowali podejmując stosowną uchwałę, iż podatek od nieruchomości na 2014 rok w stosunku do roku 2012 wzrośnie średnio o 0,9% Stawki podatku od nieruchomości, tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. w stosunku do I półrocza 2012 r. Przykładowo dla powierzchni mieszkalnych w 2013 roku podatek wynosił 0,61 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. W 2014 roku stawka ta wzrośnie o 1 grosz do poziomu 0,62 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.

Podobny wzrost w 2014 roku dotyczyć będzie stawek podatku od środków transportu, których wzrost zaplanowano o 0,9 %.

 

 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica