spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePiątek,  19 KwietniaImieniny obchodzą:  Czesław, Leon, Tymon, Włodzimierz  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
Akty prawne PDF Drukuj E-mail

Prawo krajowe:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 2519 z późn. zm )
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 poz.699 z późn. zm.)
  3. WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

 

Akty prawa miejscowego:

  1. Uchwała nr LXXV/722/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica (Dz. Urz. Woj. Doln. z 10 lutego 2023r. poz. 981).

  2. Uchwała Nr XXXV/254/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Doln. z 29 stycznia 2013 poz. 632).

  3. Uchwała Nr LXXIII/685/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LXII/612/2022 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 10 stycznia 2023 poz. 185).

  4. Uchwała nr LXXVI/725/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 marca 2023r. zmieniająca uchwałę nr LXXV/706/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 stycznia 2023 r. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

  5. Uchwała nr XXVIII/313/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 3 września 2020r. zmieniająca uchwałę nr XXV/259/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 15 września 2020 poz. 5105).

 

 

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Utworzenie strony dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica