spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePiątek,  19 KwietniaImieniny obchodzą:  Czesław, Leon, Tymon, Włodzimierz  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
Selektywna zbiórka odpadów PDF Drukuj E-mail


Właściciele nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących odpadów komunalnych:

 • tworzywa sztuczne i metale,
 • szkło bezbarwne i kolorowe,
 • papier, makulatura i tektura,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
 • opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, szyby,
 • odpady opakowaniowe zawierające frakcje: papieru,
 • tektury, szkła oraz tworzyw sztucznych.

 

Segregacja odpadów jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych (kolorem i napisem) workach lub pojemnikach przeznaczonych wyłącznie do tego celu.
W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica” ustalono następujące rodzaje worków i pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

 

 1. worki lub pojemniki do selektywnego zbierania odpadów, oznaczone kolorami, a także symbolami określającymi rodzaj odpadów, o minimalnej pojemności 120 l z przeznaczeniem na:

  a) tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe – koloru żółtego z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” ,

  b) szkło– koloru zielonego z napisem „SZKŁO”,

  c) papier– koloru niebieskiego z napisem „PAPIER”

  d) bioodpady – koloru brązowego z napisem „BIO”
 2. pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności od 120 l do 1100 l;
 3. kosze uliczne, przy drogach publicznych o minimalnej pojemności 50 l;
 4. inne pojemniki (kontenery), zgodne z normą EN,

Biodegradowalne odpady, w tym odpady zielone, mogą być gromadzone w przydomowym kompostowniku o pojemności dostosowanej do ilości powstających odpadów lub biogazowniach rolniczych.

 

 

pojemnik na szkło pojemnik na plastyk pojemnik na papier

 

Ulotka: Zasady segregacji odpadów w domu

Pobierz ulotkę w formacie PDF Zasady segregacji odpadów w domu - ulotka w formacie PDF

 

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Utworzenie strony dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica