spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePiątek,  19 KwietniaImieniny obchodzą:  Czesław, Leon, Tymon, Włodzimierz  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
Deklaracja PDF Drukuj E-mail

Kto składa deklaracje?

Właściciele nieruchomości, tj.: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. a także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, dzierżawca, najemca i zarządca nieruchomości w przypadku wspólnot mieszkaniowych.

Właściciel nieruchomości w deklaracji oświadcza o chęci prowadzenia segregacji odpadów i zgodnie z wybraną opcją, oblicza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mnożąc ilość osób zamieszkałych przez stawkę zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Świdnica

Na druku deklaracji każdy właściciel nieruchomości samodzielnie będzie wyliczał wysokość opłaty.
We wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych obowiązek złożenia deklaracji i wnoszenia opłaty spoczywa na wybranym zarządcy. To zarządca zbiera deklaracje od poszczególnych właścicieli mieszkań oraz przekazuje je do Urzędu. Właściciele nieruchomości wnoszą na konto zarządu opłatę zgodną z wysokością określoną w deklaracji, a zarząd przekazuje ją na konto Urzędu Gminy.

Termin składania deklaracji

WAŻNE!!!
Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona w terminie, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, określi w drodze decyzji Wójt Gminy, jak za odpady niesegregowane.

UWAGA!!!
W przypadku zmiany liczby mieszkańców nieruchomości lub miesięcznych stawek opłat, właściciel nieruchomości składa kolejną deklarację, w ciągu 14 dni od daty wystąpienia zmiany.

Formy i miejsce składania deklaracji:

  • pocztą na adres: Urząd Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica,
  • do biura podawczego Urzędu,
  • za pośrednictwem sołtysów.

Druki deklaracji będą rozdawane na zebraniach wiejskich w okresie luty-marzec 2013 r. W przypadku nie otrzymania druku deklaracji jest ona dostępna u sołtysów, w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, oraz na stronie internetowej Urzędu: www.gmina.swidnica.pl.

Pliki do pobrania:

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica