spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileNiedziela,  10 GrudniaImieniny obchodzą:  Andrzej, Daniel, Judyta, Julia, Maria  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Rewitalizacja
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świdnica

Szanowni Państwo,

W dniu 24 marca 2017 r. uchwałą nr XL/342/2017 Rada Gminy Świdnica zobowiązała Wójta do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica. Program rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, podstawową zasadą działań na każdym etapie procesu rewitalizacji jest partycypacja społeczna, a prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji, jak również wdrażanie programu, powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy,
w szczególności ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi użytkownikami tych obszarów, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
W celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji Wójt Gminy Świdnica powoła organ konsultacyjny tj. Zespół ds. Rewitalizacji. Uczestnictwo w Zespole ds. Rewitalizacji ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie, ani rekompensata za utracone zarobki.

Osoba chcąca uczestniczyć w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji powinna zgłosić swoją kandydaturę za pomocą formularza deklaracji uczestnictwa. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Świdnica w terminie do 12 czerwca 2017 r.

 

Załączniki:

 

spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica