spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePiątek,  12 KwietniaImieniny obchodzą:  Andrzej, Juliusz, Wiktor, Zenon  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Fundusze Europejskie arrow Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR PDF Drukuj E-mail
RPO WD 2014-2020 EFRR
28 lutego 2023

 

Baner: loga Fundusze Europejskie Polska Cyfowa - flaga biało czerowna napis Rzeczypospolita Polska - logo zarys Polski Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, po prawej flaga UE. Pod spodem tekst: Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: Projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU

 

  • Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego
  • Nazwa zadania: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
  • Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: Dofinansowanie w kwocie 336.820 zł. Wsparcie bez konieczności wniesienia wkładu własnego
  • Krótki opis zadania: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

- usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacja o przekazaniu sprzętu: https://gmina.swidnica.pl/content/view/7400/103/

 

Napis: Unia Europejska, poniżej napis: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Po prawej flaga UE

 
Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica PDF Drukuj E-mail
RPO WD 2014-2020 EFRR
11 kwietnia 2017

W dniu 28.03.2017 r. Gmina Świdnica podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowaniu projektu pn. „Rozwój e‐usług publicznych na terenie Gminy Świdnica”.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach:
Osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”.
Cel Projektu: Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 187 154,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 001 420,09 zł.
Planowane zakończenie realizacji projektu: 30.11.2017 r.
Ostateczna wartość projektu zostanie ustalona po zakończeniu wszystkich planowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Czytaj całość »
 
Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym PDF Drukuj E-mail
RPO WD 2014-2020 EFRR
24 lutego 2017

W dniu 02.02.2017 r. Gmina Świdnica podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowaniu projektu pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach:
Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura Edukacyjna”,
Działanie nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną”
Poddziałanie nr 7.1.4 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW”
Cel Projektu: Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej na terenie Gminy Świdnica.

Czytaj całość »
 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica